Veel gestelde vragen
Nee dit is niet mogelijk. Uw bijdrage is een donatie ten goede van het fonds.
U kunt 24 uur per dag bellen naar 020-3542756. Als niemand op kantoor is zult u doorverwezen worden naar een medewerker.
U bent gedekt op het moment dat de eerste incasso betaling heeft plaatsgevonden. Binnen een week na uw betaling ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving per post.
Ja. De ingangsdatum is de eerst volgende maand eventuele tarief verschillen zullen verrekend worden met de eerste factuurdatum. Te veel betaalde geld blijft ten goede van het fonds.
Nee dit kunnen wij helaas niet doen. Dit dient u zelf te doen aangezien alleen de lid of een gemachtigde dit kan.

Wij hebben wel voor u hieronder een document toegevoegd die u hiervoor kunt gebruiken en kunt opsturen naar uw verzekeringsmaatschappij.

     
Het EIUF kan aan het begin van elk kalenderjaar de prijzen van de bijdrage wijzigen. Deze zullen per mail aan de leden worden communiceerd.
Uw baby is ook gedekt als u zwanger bent.
Ja mits u ze aangeeft tijdens de inschrijving of middels een wijzigingsformulier.
Uw kind kan gratis meegedekt zijn tot zijn/haar 18de. Daarna kunt u voor een kleine bijdrage uw kind nog meedekken tot 23 jaar.
Uw nabestaande kunnen beroep doen op een vergoeding.
Voor kinderen tot 12 jaar: €1.000,-
Voor leden vanaf 12 jaar: €2.500,-
Dit is bij ons mogelijk. Wij maken een transparante offerte op maat voor u.
Er verandert niets voor uw dekking. U bent en blijft ten alle tijden gedekt zolang alles conform de algemene voorwaarden is.
U blijft uw bijdrage betalen zolang u leeft of lid bij ons blijft.